Významnější realizované zakázky

Rok 1999
-rekonstrukce komunikace N. Mlýny- investor OU Bílá Lhota / 0,6 mil/
-sanace a rekonstrukce domu Vranová Lhota č. 141- soukr. investor /0,5 mil/
Rok 2000
-stavba rekr. domu – Náměšť na Hané- soukr.investor /1 mil/
-stavba rodinného domu Laškov- soukr.investor /0,6 mil/
-nadstavba panel. domu Chořelice- investor Město Litovel /7 mil/
-plynofikace obce Březová- investor Město Litovel /1,2 mil/
-plynofikace obce Rýžoviště I.a II.etapa- investor OU Rýžoviště /2 mil/
-komunikace ulice Severní, Litovel + dlažby- investor Město Litovel /1,2 mil/
-inženýrské sítě ul. Severní, Litovel- investor Město Litovel /1,6 mil/
-plynofikace obce Velká Šťáhle- investor OU V.Šťáhle /2 mil/
Rok 2001
-bytová výstavba – Uničovské předměstí I.etapa- investor Město Litovel /16 mil/
-plynofikace obce Pavlov, Žadlovice- investor OU Pavlov /5 mil/
-výstavba veřejného WC Litovel- investor Město Litovel /0,7 mil/
-plynofikace obce Žulová- investor OU Žulová /8,4 mil/
Rok 2002
-stavba RD Litovel- soukr. investor /2 mil/
-stavba RD Nasobůrky- soukr. investor /2 mil/
-hrubá stavba RD Cholina- soukr. investor /0,8 mil/
Rok 2003
-bytová výstavba – Uničovské předměstí III. etapa- investor Město Litovel / 13 mil/
-kanalizace obce Bohutín- investor OU Bohutín /5 mil/
-fasády , Vítězná ul. Litovel- investor Město Litovel /1,2 mil/
-kanalizace obce Komárov- investor OU Komárov /2 mil/
-kanalizace obce Sobáčov- investor OU Mladeč /3 mil/
-plynofikace obce Šedivec- investor OU Šedivec /1,8 mil/
-plynofikace obce Třeština-Stavenice- investor Svazek obcí /2,5 mil/
-plynofikace obce Bušín- investor OU Bušín /2,3 mil/
-kanalizace obce Stará Ves- investor OU Stará Ves / 6,5 mil/
-plynofikace obce Bohutín- investor OU Bohutín / 2 mil/
Rok 2004
-filigránové stropy RD Litovel- soukr.investor /0,3 mil/
-kanalizace SZŠ Olomouc- investor SZŠ Olomouc /0,4 mil/
-fasády Vítězná, Kysucká ul. Litovel- investor Město Litovel /0,2 mil/
-bytová výstavba – Uničovské předměstí V. a VI.etapa- investor Město Litovel /24 mil/
-dlažby ul. Severní, Litovel- investor Město Litovel /0,8 mil/
-ČD DKV Olomouc-THU nadstavba 1.etapy
zpevněné plochy,komunikace,kanalizace,
rozvod pitné vody,užitkové vody,stlač.vzduchu
- investor IDOP Olomouc /1,8 mil/
Rok 2005
-bytová výstavba – Uničovské předměstí a VII. A VIII. etapa- investor Město Litovel /23 mil/
-dlažby ul. Severní, Litovel- investor Město Litovel /1,2 mil/
-kanalizační přípojka Gymnázium Litovel- investor Město Litovel /0,7 mil/
-rekonstrukce MK v areálu ZD Renoty- investor ZD Renoty /0,6 mil/
-kanalizační přípojky ul.Kysucká a 1.Máje,Litovel- investor Město Litovel /1,3 mil/
-řešení hav. stavu vodovodního přivaděčeDN250 Litovel- investor VHS Čerlinka /1,2 mil/
Rok 2006
-zemní práce Libina- investor RI-STAV /3,4 mil/
-plynofikace obcí Hvozdečko, Kovářov, Obectov- investor RI-STAV /3,2 mil/
-hala Prodejní sklad nábytku Mohelnice- investor Martin Truxa /6,3 mil/
-kanalizační přípojka Klub SOU Litovel- investor město Litovel /0,5 mil/
-kanalizace Náměšť na Hané- investor RI-STAV /1,2 mil/
Rok 2007
-zateplení obv. pláště, výměna oken a dveří K. Sedláka Litovel- investor OSBD Litovel /4,3 mil/
-kanalizace Sladovny Náměšť na Hané- investor RI-STAV /2,3 mil/
-oprava plotů PANAV a.s. Senice na Hané- investor PANAV a.s. /0,6 mil/
-zemní práce kanalizace obce Medlov-Králová- investor RI-STAV /0,5 mil/
-oprava kuchyně ZŠ ul. Studentů LITOVEL- investor město Litovel /1 mil/
-rekonstrukce autodopravy Papírna - Vlčice- investor BEST ALIANCE /1,6 mil/
-kanalizace obce Droždín- investor RI-STAV /5,7 mil/
-hala Prodejní sklad nábytku Mohelnice- investor Martin Truxa /4,2 mil/
Rok 2008
-rekonstrukce dílen Papírna - BEST ALIANCE- investor BEST ALIANCE /1,6 mil/
-hala Prodejní sklad nábytku Mohelnice- investor Martin Truxa /1,5 mil/
-oplocení areálu PANAV a.s. Senice na Hané- investor PANAV a.s. /0,6 mil/
-oprava terasy zadního traktu budovy ul. Boskovicova Litovel- investor město Litovel /0,3 mil/
-kanalizační přípojka ul. Studentů Litovel- investor město Litovel /0,3 mil/
-rozšíření kuchyně SZŠ a VOŠ zdrav. E.Pöttingea Olomouc- investor SZŠ Olomouc /0,6 mil/
-rekontrukce vodovodní šachty AŠ-L.Palackého-Čihadlo- investor VHS Čerlinka /0,5 mil/
-rekonstrukce haly a výměníkových stanic SEM Mohelnice- investor Vymětal /0,7 mil/
-II. etapa kanalizace obce Náměšť na Hané- investor RI-STAV /1,5 mil/
-RD Mazánek Nasobůrky- investor Mazánek /2 mil/
Rok 2009
-fasáda a výměna oken KD Víska- investor město Litovel /0,8 mil./
-kanalizace obce Náměšť na Hané II. etapa- investor RI-STAV /2 mil./
-oprava podlah a stěn, stavební práce - sklady- investor Cukrovarní Litovel /1,7 mil/
-kanalizace obce Medlov- investor RI-STAV /1,4 mil/
-oprava střechy sladovny v Náměšti na Hané- investor JK Nápoje /0,9 mil/
-rekonstrukce koupelny Domov Na Zámku v Nezamyslicích- investor Litovelská stavební /0,7 mil/
-vodovodní a kanalizační přípojky v Grygově, Doloplazích a Grygově- investor OSBD Uničov /0,4 mil/
-kanalizace obce Vilémov- investor RI-STAV /0,5 mil/

Mimo tyto evidujeme ročně cca 40 drobných zakázek nejrůznějšího charakteru

Firma vlastní certifikáty a osvědčení na provádění následujících speciálních činností:

sádrokartonové konstrukce RIGIPS

sádrokartonové konstrukce KNAUF

omítkové a zateplovací systémy STOMIX

omítkové a zateplovací systémy RENOP CZ

fasádní systém TERANOVA

omítkové systémy SALITH

podlahy technologie MAPEIPojištění firmy:
Stavební firma GLOBAL je pojištěna na roční obrat firmy u pojišťovny Kooperativa typem podnikatelského pojištění TREND, které kryje škody vyplývající z činnosti firmy (pojištění zakázek)


Na nedokončených zakázkách - kryje
živelné pohromy
krádež, vandalství
škody vůči třetím osobám do výše 10.000.000,- Kč