Komunikace a zpevněné plochy

  • živičné komunikace
  • penetrace včetně nátěrů
  • dlážděné komunikace a parkoviště
  • výstavba chodníků a ostatních ploch pro pěší
  • opravy krytů komunikací
  • hřiště a sportoviště, sadové úpravy
  • oplocení objektů
komunikace a zpevněné plochy komunikace a zpevněné plochy komunikace a zpevněné plochy
komunikace a zpevněné plochy komunikace a zpevněné plochy komunikace a zpevněné plochy